Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

304 Sifa, uwezo na heshima, kwake Yesu Mwana kondoo.

image_pdfsauvegarder en PDF-Saveimage_printImprimer-Print

1. Sifa, uwezo na heshima, kwake Yesu Mwana kondoo. Sifa, uwezo na heshima, ni Mfalme wetu.

Pambio:
Sifa, sifa, mwimbie kwa shangwe Sifa, sifa, Mwana Kondoo.

 

2. Siku ya kuja kututwaa, tutakwenda kumlaki. Na tena tutamfanana, sifa Mwana Kondoo.

 

3.Nitafurahi kuondoka nchi hii ya mateso. Nitamkuta Bwana wangu, na Mwokozi wangu.

 

4.Ninamwimbia tu kidogo, hapa chini duniani, nitamwimbia mara nyingi, huko kwake mbingu.

Wimbo wa kifransa
Tambi aongeza maneno, 1953

No comments yet.

Leave a Comment