Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

103 SIKU kubwa ya mashangilio inatufikia tena

104 LO! horini Bethlehemu

105 WAKATI wa noeli nafika kwenye hori

106 TUIMBE asubuyi iyi juu yasiku manabii Walioitabiri

253 SIKU ya furaha inatufikia

253 1. Siku ya furaha inatufikia, siku nzuri katika nchi. Mungu asifiwa mbali na karibu! Malaika wanamshukuru Bwana.   2. Huko Bethlehemu alipozaliwa Yesu Kristo...

254 E’ROHO yangu

254 1. E’ roho yangu, sikiliza vema, wimbo wa juu unatufikia! Shangwe na raha unatuletea, amezaliwa Mkombozi wetu. Pambio: Ahimidiwe Mungu wa mbingu! Na duniani...

255 ZIMETIMIZWA Ahadi njema

255 1. Zimetimizwa ahadi njema: Amezaliwa Mwokozi wetu! Na yote Mungu aliyosema kwa manabii kwa ajili yetu, tumeyapata na kuyaona katika Yesu, mwanawe Mungu. Alitujia...

256 ASUBUHI na mapema

256 1. Asubuhi na mapema siku ya habari njema twende sote Bethlehemu! Mungu ameturehemu!   2.Nyota kubwa inang’aa ju’ ya nyumba ana’kaa Mwana...