Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

52 KWASALAMA baba awalinda watu wake

image_pdfsauvegarder en PDF-Saveimage_printImprimer-Print

52

1. Kwa salama Baba Mungu awalinda watu wake, hata nyota za mbinguni si salama kama wao.

 

2. Mungu awalinda hivyo katika upendo wake. Wanakumbatiwa naye, wanarehemiwa sana.

 

3.Hawavutwi toka kwake kwa furaha wala shida. Yeye ni rafiki ‘kubwa wa walio watu wake.

 

4. Wanalishwa, wanavikwa, wanafarijiwa naye. Hata nywele za kichwani zimehesabiwa zote.

 

5. Enyi kundi lake dogo, Mungu atawahifadhi! Na adui watashindwa kwa uwezo wake ‘kubwa.

 

6. Akitoa, akiwapa, baba yetu hageuki. Na mapenzi yake ndiyo: Wana wapatishwe wema.

 

Lina Sandell-Berg, 1856

No comments yet.

Leave a Comment