Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

4 USIKU kabla yakuteswa

image_pdfsauvegarder en PDF-Saveimage_printImprimer-Print

1. Kabla ya kuteswa, Yesu Alikusanya wanafunzi wake; Alifahamu kwamba saa yake ya kutolewa ilikaribia.

 

2. Kwa roho aliona gethesemane, Meteso yake na huzuni nyingi;  Zaidi alihofu saa ile, ata’poachwa hata naye Mungu.

 

3. Alitamani saa ya pasaka pamoja na wapendwa wake huku. Katika pendo lake kubwa sana Aliyashinda majaribu yote.

 

4. Akautwa’ mkate, aka’mega, Twaeni, mle, hu’ ni mwili wangu!  Na akawapa wanafunzi wake. Wa heri kila mtu aminiye.

 

5. Ba’daye akawapa na kikombe, Na akasema: Nyweni nyote hiki! Ni damu yangu inayomwagika kwa ondoleo la makosa yote.


 

One Response to “4 USIKU kabla yakuteswa”

  1. asie butezi
    23/09/2017 at 2:37 am #

    I know this song

Leave a Comment