Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

185 NEHEMA kubwa ya Mungu wetu

image_pdfsauvegarder en PDF-Saveimage_printImprimer-Print

185

1. Neema kubwa ya Mungu wetu: Alikutuma kwa kazi yake kwenda kuzipanda mbegu njema katika roho za wenzako!

Pambio:
Nenda, E’ mvunaji, nenda, e’mvunaji! Nenda kapande mbegu njema, nenda, e’mvunaji!

 

2. Njia ikionekana ndefu, neno la Mungu ni aminifu: “Kwa macho yangu nakuongoza, jangwani nitafanya njia”.

 

3. Ikiwa ndugu hawakuoni, mtumikie Mwokozi vema! Bwana anayetazama wewe, anampenda mwaminifu.

 

4. Hata ukiwa mdogo sana, nenda upesi shambani mwake, labda utaliokota suke lililoachwa na wenzako.

 

5. Neno na nyimbo hazitatosha kuwaamsha wafanya dhambi, bali mwenendo ulio safi utawavuta ndugu zako.

 

6. Na usichoke kupanda mbegu katika pendo na tumaini! Ukizipanda kwa shida nyingi, kwa shangwe kubwa utavuna!

 

7. Siku za kazi zita’pokwisha tutahamia mbinguni juu; tutawaona wenzetu wote tuliovuta kwa Mwokozi.

Eric Bergqvist 1898

No comments yet.

Leave a Comment